Angażujemy Specjalistów by wznieść się coraz wyżej!

Kluczem do sukcesu Pratt & Whitney Kalisz są ludzie zatrudnieni w Spółce. To dzięki ich determinacji, ich zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu z powodzeniem realizujemy naszą wizję dostarczania innowacyjnych rozwiązań silnikowych.

Pracując w Pratt & Whitney Kalisz wyzwalasz swoją wyobraźnię i przyczyniasz się do rozwoju technologii, a przez to do rozwoju świata! Aby jak najlepiej zrealizować nasz cel, w zależności od wymagań stanowiska decydujemy o przebiegu procesu rekrutacji.

Najczęściej wykorzystywanymi przez nas narzędziami podczas tego procesu są:

  • rozmowa rekrutacyjna, zarówno indywidualne, jak i grupowe rozmowy
  • pytania sytuacyjne,
  • testy wiedzy technicznej,
  • testy sprawdzające umiejętności językowe,
  • „koszyki zadań”,
  • próbki pracy,
  • kwestionariusze,
  • dyskusje moderowane,
  • assessment centre.

U przyszłych pracowników cenimy inicjatywę, zaangażowanie, determinację w dążeniu do celu oraz otwartość na zmiany i dociekliwość.

© PWK "Pratt & Whitney Kalisz" 2008 | Wszelkie prawa zastrzeżone.