Spółka Pratt & Whitney Kalisz (PWK) powstała w 1992 roku. Jedynym udziałowcem Spółki jest Pratt & Whitney Canada, wiodący na świecie lider w produkcji silników turbośmigłowych, turbowentylatorowych i tutbowałowych do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej oraz śmigłowców. Pratt & Whitney Kalisz jest częścią korporacji United Technology Corporation. Obecnie PWK zatrudnia ok 1500 Pracowników. Spółka odnotowuje stały, dynamiczny rozwój. 97% produkcji to eksport do Pratt & Whitney Canada.

Spółka Pratt & Whitney Kalisz produkuje części do silników lotniczych. Podstawowe rodzaje produkowanych części to:

 • jarzma reduktorów planetarnych,
 • aparaty kierujące sprężarek osiowych,
 • labirynty uszczelniające turbin,
 • koła zębate pomp olejowych,
 • wałki zębate skrzynek napędów,
 • sworznie reduktorów planetarnych,
 • sprzęgła,
 • koła zębate stożkowe o zębach łukowych,
 • koła reduktorów planetarnych,
 • koła pierścieniowe reduktorów planetarnych,
 • przewody rurowe,
 • wały główne silnika.

Aktualny asortyment produkowanych wyrobów zawiera ponad 2000 pozycji i jest ciągle poszerzany.
Powyższe części charakteryzują się najwyższymi wymogami technicznymi i jakościowymi, a ich produkcja wymaga najwyższej klasy parku maszynowego, nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz wyjątkowych umiejętności Pracowników.

Dla zabezpieczenia potrzeb produkcji, Pratt & Whitney Kalisz posiada własną Narzędziownię, co pozwala na konstruowanie, wykonywanie i regenerowanie specjalistycznego oprzyrządowania.
Spółka PWK jest światowym liderem i centrum doskonałości w produkcji kół zębatych i aparatów kierujących dla przemysłu lotniczego.

W obszarze jakości PWK posiada certyfikaty ISO 9001:2000, AS 9000, jak również Spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy według norm ISO 14001 i PN-N – 18001.

Dla zapewnienia najwyższej klasy kadry, niezbędnej w produkcji lotniczej, Spółka oferuje wszystkim Pracownikom unikalny program edukacyjny „Scholar Program”. Każdy pracownik ma możliwość podjęcia nauki na poziomie wyższym, na dowolnym kierunku studiów na koszt pracodawcy. Ponadto, Firma w całości finansuje wszystkim Pracownikom naukę języka angielskiego lub francuskiego.

Spółka oferuje egalitarny Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony wraz z Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Legg Mason. Przystąpienie Pracownika do PPE jest dobrowolne. Składkę podstawową na PPE w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Pracownika w całości pokrywa Spółka i odprowadza na indywidualne konto Pracownika w PPE. Poprzez uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym PWK Pracownicy zasilają swą przyszłą emeryturę.

PWK korzysta z preferencyjnych warunków ubezpieczenia grupowego PZU oferując swoim Pracownikom możliwość wykupienia atrakcyjnej polisy w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Polisa zapewnia Pracownikom dodatkowe bezpłatne ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby, a w przypadku zgonu Pracownika wypłacana jest kwota w wysokości 250% sumy ubezpieczenia.  Na terenie Firmy funkcjonuje Centrum Medyczne, które zapewnia opiekę w obszarze obligatoryjnych badań pracowniczych oraz inne dodatkowe badania i szczepienia profilaktyczne.

Program Ciągłego Doskonalenia (Achieving Competitive Exelence), wdrożony w 1996 roku jest narzędziem używanym w codziennej pracy do ciągłego poszukiwania poprawy we wszystkich procesach funkcjonujących w Firmie. Celem tego programu jest doskonalenie jakości i wydajności procesów, aby osiągnąć maksymalne zadowolenie Klienta.

W PWK funkcjonuje Kodeks Etyczny UTC. Zaufanie, szacunek i uczciwość jest podstawą naszego biznesu. Kodeks nie tylko zawiera reguły rządzące naszymi działaniami, lecz również stanowi wyraz fundamentalnych wartości i określa ramy podejmowania decyzji.
Każdy Pracownik Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie Kodeksu Etycznego i zobowiązany jest opierać swoje działania na następujących zasadach:

 • przestrzegamy prawa;
 • działamy w dobrej wierze;
 • bierzemy pod uwagę wpływ naszych decyzji na wszystkich zainteresowanych naszą działalnością i poszukujemy uczciwych rozwiązań; komunikujemy się otwarcie i skutecznie z osobami zainteresowanymi naszą działalnością;
 • staramy się budować zaufanie, okazywać szacunek i postępować uczciwie.

Kodeks Etyczny UTC dostępny jest (w ponad trzydziestu wersjach językowych) na stronie internetowej UTC pod adresem: http://www.utc.com/Governance/Ethics/Code+of+Ethics

Wyjaśnienia do Kodeksu można znaleźć w suplementach, dostępnych na stronie internetowej UTC pod adresem: http://www.utc.com/Governance/Ethics/Code+Supplements

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Kodeksu Etycznego, jego zastosowania lub interpretacji, prosimy o kontakt z Urzędnikiem ds. Przestrzegania Praktyk Biznesowych - Panem Bartoszem Pudełko (tel. +48 62 7669 946, fax: +48 62 7690 742, e-mail: )

Naszym celem jest pozostawanie „Pracodawcą z wyboru” dla Pracowników z wysokimi umiejętnościami, kompetencjami i wiedzą, którzy poszukują globalnego środowiska rozwoju i wyzwań.
Pratt & Whitney Kalisz pozwala rozwijać skrzydła…!

© PWK "Pratt & Whitney Kalisz" 2008 | Wszelkie prawa zastrzeżone.