Skip to content
Polityka ochrony środowiska, BHP

Firma RTX nie spocznie, dopóki jej miejsca pracy nie będą wolne od zagrożeń, jej pracownicy nie będą zabezpieczeni przed urazami, jej produkty i usługi nie będą bezpieczne, a jej zaangażowanie i wyniki w zakresie ochrony środowiska nie będą miały sobie równych. Realizujemy nasze zobowiązanie poprzez ciągłe doskonalenie naszych kompleksowych programów i systemu zarządzania BHP oraz ochroną środowiska. Zapewniamy przywództwo i zasoby, aby stale poprawiać wyniki poprzez innowacyjne inicjatywy i proaktywną kulturę bezpieczeństwa. Przestrzegamy co najmniej wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz często wyznaczamy standardy firmy wykraczające poza lokalne wymogi. Uwzględniamy kwestie dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich aspektach naszej działalności.

Cele

Zapewnienie miejsca pracy wolnego od zagrożeń.

Dążymy do wyeliminowania urazów i chorób poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, wolnego od niebezpiecznych warunków i działań. RTX uważa, że jest to niezbędne dla zrównoważonego biznesu.

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych.

Jako zarządcy naszego środowiska, jesteśmy zobowiązani do maksymalnego możliwego ograniczenia zanieczyszczeń w procesach produkcyjnych oraz do ochrony zasobów naturalnych przy projektowaniu, produkcji, wykorzystaniu i usuwaniu produktów oraz świadczeniu usług. Dążymy do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii i wody oraz wytwarzania odpadów.

Nieustanne udoskonalanie procesów i programów.

Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych programów ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Ustalamy standardy i cele oraz mierzymy nasze wyniki. Zarządzamy naszymi zakładami z myślą o maksymalizacji wydajności i ograniczeniu zagrożeń dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Dążymy do projektowania zasad ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych procesach i produktach. Proaktywnie oceniamy i przestrzegamy globalnych wymogów w zakresie ochrony środowiska dla chemikaliów i produktów, aby nasze firmy mogły się rozwijać i wprowadzać innowacje na pożądanych rynkach.

Promowanie zaangażowania pracowników, komunikacji i partnerstwa.

Angażujemy pracowników w program ochrony środowiska oraz BHP i zapewniamy im możliwości zaangażowania się zarówno w pracę, jak i w społeczność. Wszyscy pracownicy mają do odegrania kluczową rolę w identyfikowaniu możliwości poprawy. Otwarcie komunikujemy nasze wyniki i zachęcamy do współpracy z lokalnymi organizacjami, uczelniami, rządem i innymi zainteresowanymi interesariuszami. Będziemy współpracować z rządami i stowarzyszeniami biznesowymi, aby rozwijać przepisy i regulacje wspierające nasze zasady.

Wykazywanie się przywództwem i odpowiedzialnością.

Nasi liderzy ponoszą odpowiedzialność za programy dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozliczają kierowników operacyjnych z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wydajność środowiskową oraz za zapewnianie przywództwa i wymaganych zasobów. Regularnie raportujemy nasze wyniki Zarządowi, naszym pracownikom i innym interesariuszom. Zobowiązujemy się do przestrzegania tych zasad, ponieważ jest to właściwe postępowanie, budzi dumę u naszych pracowników, inwestorów i innych interesariuszy, pozwala nam spełniać potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz pomaga napędzać naszą globalną konkurencyjność.

Mecum Tutissimus Ibis
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.